Team

Het team van Djalan Pienter bestaat uit medewerkers van Stichting Raffy-Leystroom en Stichting Pelita. De teamleden hebben ervaring met zorg en welzijn voor Indische en Molukse ouderen en hebben een directe link met de doelgroep. Daarnaast zijn zij geschoold in het overdragen van kennis aan zorgprofessionals. Klik op de foto en maak kennis met het team van Djalan Pienter.

Simone de Wijs

Monique Coers

Kees Schepel

Ed Roso