Muziek

Muziek is de universele taal van de mens. Naarmate mensen ouder worden, neemt de muziek uit hun vroeger jaren een steeds prominentere rol is. Uit onderzoek is gebleken wat het effect van muziek is op ouderen met dementie.

Djalan Pienter heeft in 2019 een pilot uitgevoerd waarbij contextgebonden muziekinterventies zijn gedaan bij verschillende Indische en Molukse ouderen in diverse zorginstellingen. Met ervaringen uit de pilot is een workshop ontwikkeld, waar de inzet van muziek in de zorg voor kwetsbare Indische en Molukse ouderen centraal staat.

In deze workshop leren (zorg)professionals, vrijwilligers of familieleden op een laagdrempelige manier en met eenvoudige interventies contact te maken met de (veelal dementerende) ouderen.

Samenvatting

Voor wie:

Activiteitenbegeleiders, zorgverlenersen, mantelzorgers en muziektherapeuten.

Doel:

De deelnemer leert op een laagdrempelige manier, die past bij de cultuur en de achtergrond, muziek te gebruiken in het contact met de dementerende oudere, met als doel de oudere te kunnen laten ontspannen en contact te maken met de wereld om zich heen.

Opbouw:

  • 1 Dagdeel
  • Verkorte basisscholing (optioneel)