Coaching on the job

Cultuurspecifieke zorg is maatwerk. Soms kan het zijn dat in de dagelijkse werkzaamheden niet helemaal duidelijk wordt wat er nodig is om de persoonsgerichte zorg aan Indische of Molukse ouderen te optimaliseren.

Het team van Djalan Pienter kan vanuit een adviserende rol coaching on the job bieden. Door direct in de praktijk aan te sluiten kan nauwlettend een beeld gevormd worden van de schakel die nodig is om van persoonsgerichte zorg cultuurspecifieke persoonsgerichte zorg, oftewel persoonsgerichte zorg in context, te maken.

Informatie hierover kunt u op vragen door hier te klikken.