Sinds 1 april 1992 werkzaam bij de Stichting Pelita. Eerst als rapporteur voor de wetten voor oorlogsgetroffenen, in de loop der jaren meer en meer in de Sociale Dienstverlening, en sinds 2014 betrokken bij Djalan Pienter, als trainer en ontwikkelaar van trainingen. In 2018 heb ik de opleiding tot professioneel trainer bij ICM voltooid.

Met Djalan Pienter willen wij beroepskrachten zowel als vrijwilligers meenemen in de belevingswereld van ouderen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië. Ouderen die al in zorginstellingen verblijven, maar ook zij die nog ‘zelfstandig’ wonen.

Net als iedereen varen die ouderen het beste met aandacht voor wie ze zijn, voor hun culturele, maatschappelijke, sociale en historische achtergronden. Met Djalan Pienter willen we alle professionals in zorg en welzijn zo goed mogelijk in staat stellen die aandacht te kunnen geven, zodat zij huidig gedrag van de ouderen een plek kunnen geven zonder voorbij te gaan aan hun eigen achtergrond.

Mijn betrokkenheid komt voort uit de ‘Indische’ geschiedenis van zowel mijn eigen familie als die van mijn schoonfamilie. Daarop aansluitend vind ik dat wij met Djalan Pienter een mooie taak hebben in de zorg en aandacht voor alle ouderen met een achtergrond die elders ligt dan in deze natte, koude moerasdelta.