Over ons 

Djalan Pienter is ontstaan nadat woonzorgcentrum Raffy en Stichting Pelita in 2012 het initiatief hebben genomen om kennis en expertise over cultuurspecifieke zorg voor Indische en Molukse ouderen te bundelen en via scholingsprogramma’s over te dragen aan zorgprofessionals en vrijwilligers. De ambitie om de gezamenlijke kennis over cultuurspecifieke zorg en welzijn te borgen, en de (informele) zorg voor de Indische en Molukse ouderen te bevorderen, vormt de basis voor de samenwerking tussen Pelita en Raffy binnen het Djalan Pienter samenwerkingsverband.

Om de kennis actueel te houden en optimaal aan te sluiten bij de vraag in het werkveld, deelt Djalan Pienter kennis met instellingen in de ouderenzorg in de vorm van een kennisnetwerk. Door met regelmaat bijeenkomsten te organiseren wordt over en weer kennis en expertise uitgewisseld en blijft het aanbod passen in de actualiteit van zorg en welzijn.