Wat is cultuurspecifieke zorg?

Binnen zorg en Welzijn wordt persoonsgerichte zorg steeds belangrijker. Het gaat er uiteindelijk om dat een cliënt zich prettig voelt bij de verleende zorg of bejegening. Cutuurspecifieke zorg gaat een stapje verder: Om écht aan te kunnen sluiten bij de persoon die verzorging, hulp of ondersteuning nodig heeft, is het van belang om zijn of haar context en cultuur te kennen. Bij ouderen met een Indische of Molukse achtergrond is dit gecompliceerd: Het land waar ze vandaan komen, bestaat niet meer, en de historie van Nederlands-Indie is veel mensen niet bekend. Om dit goed invulling te kunnen geven is kennis van gewoonten, taal, waarden en rituelen essentieel.

Wat is de meerwaarde van cultuurspecifieke zorg?

Rust voor de bewoners
De praktijk leert dat Indische en Molukse ouderen vaak laat aangeven dat er een zorgbehoefte is. De trotse cultuur en de opvang door de eigen gemeenschap, kan de noodzaak voor zorg verbloemen. Gebleken is dat ouderen die zich prettig en vertrouwd voelen,makkelijker aangeven wat ze nodig hebben. Cultuurspecifieke zorg betekent goede, efficiënte en persoonsgerichte zorg. Het draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van ouderen en is daarmee van essentieel belang. Soms kan het er bijvoorbeeld toe leiden dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De ouderen voelen zich erkend, ze ervaren een gevoel van thuiskomen en dat creëert rust.

Rust voor de medewerkers
Ook voor het personeel van een zorginstelling is het fijn als ze bewoners goed begrijpen. Ze begrijpen beter waarom een bewoner op een bepaalde manier reageert of waarom iets belangrijk is voor een cliënt. Dit verbetert de relatie tussen zorgverlener en zorgvragen en daarmee ook de zorg. Gebleken is dat dit zelfs een positieve invloed heeft op het uitval van medewerkers.

Medewerkers begrijpen beter waarom een bewoner op een bepaalde manier reageert of waarom iets belangrijk is voor een cliënt.