Wat is cultuurspecifieke zorg?

Inmiddels is de eerste generatie Indische en Molukse ouderen de leeftijd van 70 jaar gepasseerd. Bij het ouder worden treedt het verleden meer op de voorgrond. Oorlogservaringen kunnen dan alsnog leiden tot (angst gerelateerde) klachten. Vanzelfsprekend ontstaat ook bij deze groep ouderen de behoefte aan ondersteuning en voorzieningen, zoals hulp in de huishouding of aanpassingen aan de woning.

De drempel om hulp in te schakelen is echter voor deze Indische en Molukse ouderen soms te hoog. Schaamte en wantrouwen, het niet tonen van zwaktes en terughoudendheid om hulp in te schakelen buiten de eigen familie zijn diepgewortelde cultuurspecifieke kenmerken van deze ouderen.

Medewerkers begrijpen beter waarom een bewoner op een bepaalde manier reageert of waarom iets belangrijk is voor een cliënt.