Wat is cultuurspecifieke zorg?

Ieder mens wil graag (blijven) leven volgens zijn eigen opvattingen en gebruiken, ook als je in je dagelijks leven afhankelijk bent van zorg door anderen.

Cultuurspecifieke zorg sluit aan bij de leefgewoonten, normen en waarden die voor cliënten belangrijk zijn.

Hiervoor heb je kennis nodig van deze cultuur. Ook is het belangrijk om te kunnen inschatten wat de invloed is van de sociaal-culturele en historische achtergrond op de gevoelens, het gedrag en de gewenste bejegening van cliënten in het hier en nu.

Met die kennis voel je sneller aan hoe het met een cliënt gaat en kan je vervolgens de benodigde zorg beter laten aansluiten bij de wensen, behoeften en belevingswereld van de cliënt.

Medewerkers begrijpen beter waarom een bewoner op een bepaalde manier reageert of waarom iets belangrijk is voor een cliënt.