Cultuurspecifieke zorg

In de ouderenzorg ligt de focus steeds meer op het bieden van persoonsgerichte zorg. Om deze zorg optimaal te kunnen bieden en aan te kunnen sluiten bij de Indische en Molukse doelgroep is kennis van de context en cultuur onontbeerlijk. Djalan Pienter biedt, met haar grondige kennis van en ervaring met de achtergrond van de doelgroep, richtlijnen en tools om de persoonsgerichte zorg te optimaliseren. De beide partners in Djalan Pienter, woonzorgcentrum Raffy-Leystroom en Stichting Pelita, hebben als uitgangspunt het behartigen van de belangen van deze doelgroep.