Cultuurspecifieke zorg voor Indische en Molukse ouderen

Djalan Pienter heeft naar aanleiding van de vraag uit het werkveld verschillende scholingen en modules ontwikkeld. De basisscholing cultuurspecifieke zorg is hiervan de eerste stap. Naast deze scholing is er aanbod op gebied van cliëntondersteuning, trauma en dementie en de laatste levensfase. Naast dit aanbod kunnen onze trainers ook workshops, lezingen en advies op maat ontwikkelen en aanbieden.

Ongeveer twee weken voorafgaand aan de basisscholing, ontvangt de deelnemer een inlogcode voor de e-learning. Deze dient doorlopen te worden voor aanvang van de klassikale scholingsdag. In de e-learning worden veel historische en culturele feiten besproken en geduid. Tijdens de klassikale scholingsdag wordt teruggeblikt op de inhoud van de e-learning en wordt deze verder uitgediept. Ook is er ruimte om persoonlijke indrukken, ervaring en vragen in te brengen en wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt door middel van praktische oefeningen en (eigen) casuïstiek.

Diverse aspecten van de klassikale scholing worden in intervisievorm behandeld tijdens de (optionele) terugkomdag. Het zorgleefplan is ook een onderwerp dat dan besproken en verdiept kan worden.

De basisscholing is geaccrediteerd door Registerplein voor verpleegkundigen, en maatschappelijk werkers.

Samenvatting

Voor wie:

Zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers zorg en welzijn

Doel:

De deelnemer maakt kennis met de cultuur, achtergrond en historie van inwoners van voormalig Nederlands-Indië en kan hierdoor aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep in zijn of haar werk.

Opbouw: