Stichting Pelita

Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300 duizend Indische Nederlanders en 12 duizend Molukkers.

Stichting Pelita begeleidt hen bij hun aanvraag voor de wetten voor oorlogsgetroffenen, verwijst hen eventueel door naar maatschappelijk werk en spant zich in voor informele netwerken op het gebied van cultuurspecifieke zorg waarvoor het scholing verzorgt.

Met haar Masoek Sadja’s, Indische Eettafels, Molukse Ouderendagen en bijeenkomsten voor de naoorlogse generaties faciliteert Stichting Pelita hen in hun behoefte aan onderling contact.

Door zich in te zetten voor de jaarlijkse herdenkingen probeert Stichting Pelita de ervaringen van haar doelgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Bersiap onder de aandacht te houden.

Pelita voert de regie op het programma Contextgebonden Zorg voor Indische en Molukse ouderen (2019-2021). Samen met het netwerk van partnerorganisaties wordt de brug geslagen tussen de doelgroep en zorg- en welzijnsinstellingen. Door tegelijkertijd kennis en ervaring actief over te dragen aan (in)formele aanbieders van zorg en welzijn wordt gewerkt aan structurele verbetering van de kwaliteit van ondersteuning en zorg.

In het project Pelita cliëntondersteuning wordt de toeleiding naar passende voorzieningen en zorg geoptimaliseerd, waardoor Indische en Molukse ouderen sneller en beter geholpen worden.