Ons aanbod

Het aanbod van Djalan Pienter richt zich op professionals, mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn, die contact hebben met Indische en Molukse ouderen. De professionals van Djalan Pienter hebben zowel ervaring met de doelgroep als met het werkveld. Deze specifieke kennis bundelen zij in teamverband, waarbij ze gebruik maken van de expertise van het gehele team.

Alle scholingen worden ontwikkeld op basis van de vraag die in het werkveld gesignaleerd wordt, zowel in welzijn als in zorg. Hiermee blijft het aanbod dynamisch en altijd toegespitst op de actualiteit van professionals en vrijwilligers.