Cliëntondersteuning

Tegenwoordig verlangt de regering dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Immers, in de eigen omgeving gedijt men het best. Toch kan het zijn dat hierbij wel ondersteuning nodig is. In veel gemeenten kan een cliëntondersteuner hierin uitkomst bieden. Maar wat als de hulpvraag niet gesteld wordt of indirect gesteld wordt? In de Indische en Molukse cultuur is het niet gebruikelijk om openlijk om hulp te vragen. Trots, schaamte, trauma en culturele verschillen in verwachting leiden ertoe dat veel ouderen verstoken blijven van ondersteuning.

De workshop cliëntondersteuning heeft tot doel om Indische en Molukse ouderen die thuis wonen op een passende manier te bereiken. Hiervoor is kennis van de achtergrond, de gebruiken en de culturele context van belang. In deze scholing worden tips en tools aangereikt om in het gesprek met de Wmo- consulent, het keukentafelgesprek, een helder en volledig beeld te krijgen van de situatie en de eventuele hulpvragen. Zo kan er gebouwd worden aan een relatie, zodat op een passende en respectvolle manier gezorgd kan worden voor langere zelfstandigheid.

Samenvatting

Voor wie:

Cliëntondersteuners in gemeenten

Doel:

De deelnemer neemt kennis van de context en culturele achtergrond van de doelgroep en kan hierdoor op een passende en respectvolle wijze over de drempel stappen om zo door aansluiting bij de cliënt de optimale ondersteuning en zorg in te zetten.

Opbouw:

  • 1 of 2 Dagdelen