Clientondersteuning

Een aanvullende scholing om de Indische en Molukse ouderen die thuis wonen op de passende manier te bereiken. Hiervoor is kennis van de achtergrond, de gebruiken en de culturele context van belang. In deze scholing wordt specifiek ingezoomd op de Indische of Molukse oudere in een thuissituatie.

Het is in ouderenzorg al geruime tijd het streven om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Immers, in de eigen omgeving gedijt men het best. Toch kan het zijn dat hierbij wel ondersteuning nodig is. In veel gemeenten kan een cliëntondersteuner hierin uitkomst bieden. Maar wat als de hulpvraag niet gesteld wordt, of indirect gesteld wordt? In de Indische en Molukse cultuur is het niet gebruikelijk om openlijk om hulp te vragen. Trots, schaamte, trauma en culturele verschillen in verwachting leiden ertoe dat veel ouderen verstoken blijven van ondersteuning.

De scholing cliëntondersteuning biedt kennis en inzicht in deze achtergronden en geeft praktische tips en tools om de keukentafelgesprekken tot een succes te maken.  Daarbij worden handvatten geboden om te bouwen aan een relatie zodat op een passende en respectvolle manier kan worden gezorgd voor langere zelfstandigheid.

Samenvatting

Voor wie:

Clientondersteuners in gemeenten

Doel:

De deelnemer neemt kennis van de context en culturele achtergrond van de doelgroep en kan hierdoor op een passende en respectvolle wijze over de drempel stappen om zo door aansluiting bij de cliënt de optimale zorg in te zetten.

Opbouw: