Stichting Raffy-Leystroom

De zorgvraag van ouderen die in een verzorgingshuis wonen wordt mede bepaald door hun culturele achtergrond. In verzorgingshuis Raffy wonen zowel Molukse als Indische ouderen. Raffy maakt zich sterk om voor beide groepen zo goed mogelijke zorg, toegesneden op de eigen achtergronden en cultuur, te bieden. Aangezien ze beiden uit het voormalig Nederlands-Indië afkomstig zijn, mag het duidelijk zijn dat deze ouderen veel gemeenschappelijk hebben. Toch is het belangrijk dat als we spreken over dé cultuur van de mensen die afkomstig zijn uit het voormalig Nederlands-Indië, we ons moeten realiseren dat er sprake is van een grote verscheidenheid binnen deze gemeenschap. Dit geldt voor zowel het verleden en de ervaringen in de oorlog als hun oorsprong en godsdienst. Het voormalig Nederlands-Indië was namelijk een grote archipel met heel veel grotere en kleinere eilanden, elk met zijn eigen gewoonten en gebruiken. Er is dus allerminst sprake van één homogene groep.