Verslag kennissessie Djalan Pienter 2 april 2019

Op dinsdag 2 april organiseerde Djalan Pienter haar Inspiratiemiddag in het Migratiemuseum in Den Haag.

Dit keer had de middag een bijzonder feestelijk tintje: tijdens de middag werd de officiële scholing nieuwe stijl gepresenteerd: De e-learning Cultuurspecifieke Zorg werd gelanceerd!

Deze speciale middag was toegankelijk voor een breed publiek professionals binnen zorg en welzijn en werd bezocht door zorgverleners, bestuurders, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.

Een inspirerende middag met diverse sprekers die het publiek meenamen in de wereld van cultuurspecifieke zorg, de idealen van Djalan Pienter en die diverse inkijkjes gaven in kansen, mogelijkheden en meerwaarde van persoonsgerichte zorg tegen de achtergrond van cultuur, context en migratie.

De middag werd verfrissend geopend en besloten met muziek en spel van theatergroep Delta Dua, die de spijker op zijn kop sloeg door te duiden hoeveel winst te behalen valt in de zorg voor Indische en Molukse ouderen. Monique van Bruggen-Rufi muziektherapeut en docent aan ArtEZ, legde de verbinding naar muziektherapie voor dementerende ouderen. Centraal hierin stond de toegevoegde waarde van het koppelen van kennis en inzicht van de achtergrond en geschiedenis van deze doelgroep aan cultuurspecifiek zorgaanbod.

Nadat Marieke van Hove, programmaleider van Djalan Pienter de nieuwe huisstijl, promofilm en e-learning had gepresenteerd, besloot Gözde Duran, neuropsycholoog en coördinator ProMemo Windesheim, de middag met het breder trekken van de toegankelijkheid van zorg naar andere migrantengroepen. Deze bredere kijk was een welkome afwisseling en gaf mooi weer dat Djalan Pienter met haar kennis en inzicht over de Molukse en Indische doelgroep koploper is op gebied van zorg aan ouderen met een migratieachtergrond. Dit toonde gelijk het belang van het kennisnetwerk, en benadrukte de wens om dergelijke kennis en inspiratiesessies met regelmaat in breder verband te organiseren.

Kortom, een inspirerende en afwisselende middag, waar Djalan Pienter liet zien klaar te zijn voor de toekomst. Kijk voor meer informatie op onze website, neem contact op met Marieke van Hove of bekijk onze promotiefilm hier.