Laatste levensfase

In deze scholing wordt de relatie gelegd tussen de fase en de context van de oudere. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de behoeften kunnen zijn  en er worden handvatten gegeven om hiermee op een passende manier om te gaan.

Wanneer een oudere de laatste levensfase bereikt, wordt het aansluiten bij de context en cultuur van deze persoon nog belangrijker. Culturele rituelen, de familieband en ook de mogelijk terugkerende trauma’s zijn van groot belang.

Samenvatting

Voor wie:

Doel:

Opbouw: