Wat is Djalan Pienter? 

Woonzorgcentrum Raffy en Stichting Pelita hebben in 2012 het initiatief genomen om via Djalan Pienter kennis en expertise over cultuurspecifieke zorg voor Indische en Molukse ouderen te bundelen en via scholingsprogramma’s over te dragen aan zorgprofessionals en vrijwilligers.

Djalan Pienter - 2012

Een samenwerkingsverband tussen Woonzorgcentrum Raffy, en Stichting Pelita 

De ambitie om de gezamenlijke kennis over cultuurspecifieke zorg en welzijn te borgen, en de (informele) zorg voor de Indische en Molukse ouderen te bevorderen, vormt de basis voor de samenwerking tussen Pelita en Raffy binnen het Djalan Pienter samenwerkingsverband.

Kennis over het verleden van de oudere draagt bij aan meer inzicht in zijn/haar hedendaagse gedrag.