Muziekinterventie

In deze scholing leren zorgprofessionals op een laagdrempelige manier en met eenvoudige interventies contact te maken met de dementerende oudere.

Muziek is de universele taal van de mens. Naarmate mensen ouder worden, neemt de muziek uit hun vroeger jaren een steeds prominentere rol is. Uit onderzoek is gebleken wat het effect van muziek is op ouderen met dementie.

Hierbij is het van belang dat de muziek aansluit bij de achtergrond van de oudere. Djalan Pienter heeft in 2019 een pilot uitgevoerd waarbij contextgebonden muziekinterventies zijn gedaan bij verschillende Indische en Molukse ouderen in diverse huizen. Aansluitend hierop is de scholing muziekinterventie ontwikkeld.

Samenvatting

Voor wie:

Activiteitenbegeleiders, zorgverleners en mantelzorgers

Doel:

De deelnemer leert op een laagdrempelige manier, die past bij de cultuur en de achtergrond, muziek te gebruiken in het contact met de dementerende oudere, met als doel de oudere te kunnen laten ontspannen en contact te maken met de wereld om zich heen.

Opbouw: